Til forsiden
ForsideOm dagplejenHverdagenÅbningstider og sampasningsdageKontakt
Hverdagen
 
Til Forsiden > Hverdagen > Praktiske oplysninger 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Praktiske oplysninger
 

Pladsgaranti

Haderslev Kommune har pladsgaranti. Dagplejen modtager børn i alderen 0-3 år. Som hovedregel skal børnene modtage tilbud om børnehaveplads, når det er 2 år og 11 måneder. Opskrivning kan foretages til både dagpleje og daginstitutioner samtidig. Der er mulighed for at påføre flere ønsker i prioriteret rækkefølge og prioriteringen kan ændres med bibeholdelse af opskrivningsdato. Opskrivning sker ved henvendelse til Pladsanvisningen, Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34. Læs mere på Haderslev Kommunes hjemmeside.

Deltidspladser/fuldtidspladser

Dagplejen har som udgangspunkt fuldtidspladser med en rådighedstid på 48 timer. Byrådet har godkendt, at der kan tilbydes deltidspladser på 32 timer, der fastsættes inden for dagplejerens åbningstid. Ønske om deltidsplads skal fremgå af ansøgningsskemaet, når barnet optages på venteliste, eller kan meddeles til Pladsanvisningen, hvis ønsket opstår efter barnets start i dagplejen. Forældre har mulighed for at overføre uforbrugte timer fra den ene uge til den anden. Det vil sige over en 2 ugers periode, må der max bruges 64 timer. Afholdes der ferie,forekommer der helligdage eller sygdom i denne 2 ugers periode, kan disse timer ikke overføres. Barnets mødetider aftales med dagplejeren, så der er mulighed for at planlægge hverdagen. Aftalerne beror på gensidig tillid og dialog og det vil ikke være den enkelte dagplejer, der skal administrere hvor mange timer der bruges. Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes til den pædagogiske dagplejekonsulent. 

Adresseændring

Ændring af adresse og tlf. nummer, hjemme eller på arbejde, skal meddeles til dagplejekontoret.

Udmeldelse

Opsigelsesvarslet er 1 måned til d. 1. eller d. 15. i en måned. Hvis barnet skal i børnehave, sker udmeldelse automatisk ved accept af børnehaveplads (dog ikke til privat børnehave/puljeinstitution). Ønskes et skift fra deltids eller fuldtidsplads efter, at barnet er startet i dagplejen gælder samme opsigelsesvarsel.

Forsikring

Børnene er ikke omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring. Forældrene skal selv sørge for, at barnet er ulykkesforsikret.

Helbredsundersøgelse

Børn som optages i kommunal dagpleje bør følge helbredsundersøgelser og vaccineres mod difteri, polio og stivkrampe.

Kørselstilladelse

Dagplejeren kan undertiden køre med børnene, f.eks. til legestue i yderområderne. Forældrene giver altid skriftlig tilladelse forud for kørslen.

Tavshedspligt

Dagplejeren og dagplejekontoret har tavshedspligt mht. oplysninger om familiens private forhold. Tavshedspligten gælder inden for legestuegruppen/distriktet. På samme måde bør du udvise hensyn vedrørende oplysninger om dagplejehjemmet/de andre børn/familier.

Hensyn til dagplejerens hjem

Du opfordres til at udvise hensyn til dagplejerens hjem, eksempelvis stille fodtøj, respektere områder i hjemmet som er private, at dagplejeren har fri, når hendes åbningstid er slut mv. Disse forhold har betydning for et godt samarbejde mellem forældre og dagplejer. Et godt samarbejde er en forudsætning for, at børnene trives.

Rygning

Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejerens åbningstid. I rum, der primært er indrettet til børnene, skal der være røgfrit hele døgnet.

Husdyr

Du kan få oplyst, om dagplejeren har husdyr. Dyrene indgår i dagligdagen i dagplejehjemmet under hensyntagen til børnegruppen.
   
 
Den Kommunale Dagpleje · Gåskærgade 26 · 6100 Haderslev, telefon 74 34 53 60 · Vest, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, telefon 74 34 11 47 · Tilgængelighedserklæring