Til forsiden
ForsideOm dagplejenHverdagenÅbningstider og sampasningsdageKontakt
Om dagplejen
 
Til Forsiden > Om dagplejen > Sorg- og Kriseplan 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Sorg- og Kriseplan
 

På baggrund af de erfaringer vi har gjort i forbindelse med dødsfald blandt dagplejere, dagplejeres ægtefæller eller børn, forældre til dagplejebørn og et dagplejebarn, har vi udarbejdet en handleplan for, hvordan vi håndterer det, når mennesker, vi er tæt på, rammes af sorg. Hensigten med planen er at sikre, at alle er klar over, hvad der skal gøres og hvem, der har ansvaret.

Det er vigtigt for os, at sorgen ikke mødes med tavshed, usikkerhed og afstandtagen. Sorgen må ikke blive privat for den, der er ramt.

Handleplanen betyder, at vi ikke skal bruge opmærksomhed på at huske alt i situationen, hvor sorgen rammer, men at opmærksomheden i stedet kan komme de berørte til gode.

Handlingsplanen vil aldrig kunne erstatte medmenneskelig empati og omsorg eller forhindre de store følelser, som sorg hos mennesker, man er tæt på, udløser.

Under udarbejdelse af planen har det været vigtigt, at vi på den ene side fastsætter generelle retningslinier, som sikrer, at der bliver taget hånd om det, der skal gøres, men at der samtidig gives plads til forskelligheden i hver situation.

Der kan næppe opstilles en plan, som er fyldestgørende og dækkende i alle situationer og alle, som er tæt på andres sorg, skal udvise indlevelse og omtanke og gøre, det der føles rigtigt, selv om det ikke fremgår af planen. På den måde kan planen rettes til og blive mere fyldestgørende over tid.
   
Hent
Download filSorghandleplan
 
Den Kommunale Dagpleje · Gåskærgade 26 · 6100 Haderslev, telefon 74 34 53 60 · Vest, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, telefon 74 34 11 47