Til forsiden
ForsideOm dagplejenHverdagenÅbningstider og sampasningsdageKontakt
Om dagplejen
Læring i dagplejen
Børn med særlige behov
Børnemiljø
Læreplanstemaer
Evaluering / dokumentation af læreplansmål
 
Til Forsiden > Om dagplejen > Pædagogisk læreplan 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Pædagogisk læreplan
 
Der er udarbejdet pædagogiske læreplaner for dagplejen i Haderslev Kommune. Du kan se læreplanerne på linket til højre.

Dagplejen i Haderslev kommune er fra den 1. januar 2012 delt i 3 distrikter. Distrikt Nord, Syd og Vest med 1 leder i hvert distrikt. Der er i alt 720 børn i alderen 0-3 år fordelt hos 193 dagplejere. Dagplejen har ansvaret for de private pasningsordninger under §78-79 i dagtilbudsloven og fører tilsyn med ordningerne. Der er i alt 123 børn hos de private børnepassere.

Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn. Dagplejens opgave er omsorg for hvert enkelt barn, hvor trivsel og udvikling er i centrum.

Dagplejens pædagogiske arbejde med børnene foregår efter den pædagogiske læreplan.

Dagplejen er:
- Små enheder
- Den samme voksne hele dagen
- Hjemlige miljøer, hvor dagplejepædagogikken er udgangspunktet
- Tid og rum til individuelle hensyn
- Tid og rum til omsorg og tryghed
- Tid til at tilgodese barnets udvikling og trivsel
- Legestue miljøer
- Tryghed for sårbare børn og børn med særlig behov

I dagplejen vægter vi:
- Anerkendende tilgang
- Mulighed for udvikling
- Omsorg og empati
- Inkluderende miljøer
- Tryghed og glæde
   
Download filLæreplaner 2012
 
Den Kommunale Dagpleje · Gåskærgade 26 · 6100 Haderslev, telefon 74 34 53 60 · Vest, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, telefon 74 34 11 47