Til forsiden
ForsideOm dagplejenHverdagenÅbningstider og sampasningsdageKontakt
Om dagplejen
 
Til Forsiden > Om dagplejen > Den pædagogiske dagplejekonsulent 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Den pædagogiske dagplejekonsulent
 

Til hvert område er tilknyttet en pædagogisk dagplejekonsulent, som be-søger dagplejehjemmet og deltager i legestuen med jævne mellemrum.

Den pædagogiske dagplejekonsulents arbejde
Det er den pædagogiske dagplejekonsulents opgave at sikre, at dagplejerne udfører et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børn og forældre i overensstemmelse med dagplejens målsætning og læreplan.

Den pædagogiske dagplejekonsulent samarbejder med:

  • dagplejere, giver støtte/vejledning i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, forældresamarbejde og kollegasamarbejde.
  • forældre, giver støtte/vejledning i pædagogiske spørgsmål i samarbejde med dagplejeren, medvirker ved/ansvarlig for løs-ning af problemer.
  • eksterne samarbejdsparter, efter behov.

Samarbejde med dagplejerne
Den pædagogiske dagplejekonsulent skal sikre, at dagplejerne arbejder i overensstemmelse med retningslinierne i dagplejens læreplan og HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE.

Samarbejde med forældrene
Den pædagogiske dagplejekonsulent medvirker til, at forældre og dagplejer etablerer et godt samarbejde omkring barnets dagligdag.
Vejledning af forældre efter behov i samarbejde med dagplejeren.
Ansvarlig for løsning af problemer i tilknytning til dagplejeforløbet.
Samarbejde i forbindelse med forældremøder, forældrebestyrelser med mere.
Samarbejde med institutioner/skoler i lokalområdet.

Arbejdsopgaver i området
Tilsynsbesøg i dagplejehjem, uanmeldte og aftalte besøg.
Opmærksomhed på det enkelte barns udvikling og trivsel, vejledning af dagplejeren.
Den pæd. dagplejekonsulent deltager i legestuen med mellemrum og er overordnet ansvarlig for det pædagogiske indhold.

Samarbejde med eksterne samarbejdsparter
Pladsanvisning, sundhedsplejersker, sagsbehandlere mv. efter
behov.
Børnehaver/skoler mv. i lokalområdet.
Al andet samarbejde i forhold til distriktets aktiviteter.
   
 
Den Kommunale Dagpleje · Gåskærgade 26 · 6100 Haderslev, telefon 74 34 53 60 · Vest, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, telefon 74 34 11 47