Til forsiden
ForsideOm dagplejenHverdagenÅbningstider og sampasningsdageKontakt
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op

Velkommen i dagplejen

Tid - Tid - Har du tid?

Vi har tiden i dagplejen
- til dit barn, til dig og til hinanden

Dagplejens mål

Dagplejen er et led i kommunens samlede børnepolitik og har det overordnede formål at være med til at sikre børnene en tryg opvækst.

Vi ønsker at skabe et trygt og udviklende miljø, hvor der lægges vægt på omsorg for det enkelte barn og barnets behov tilgodeses med udgangspunkt i den faste tilknytning til den samme person og det nære miljø.

Desuden er målet at udvikle børnenes selvstændighed og grundlaget for deres personlighed, deres sociale færdigheder, sprog og motorik på de forskellige alderstrin. Arbejdet sker med udgangspunkt i dagplejens pædagogiske læreplan.

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, der sikrer, at forældre og dagplejer samarbejder om de forhold, der har betydning for barnets trivsel i hverdagen.

I dagplejen ønsker vi:

  • at skabe trygge rammer, som giver børnene en god og harmonisk start i tilværelsen med tid til at opleve og fordybe sig i omverdenen.
  • at støtte børnene individuelt i deres personlighedsudvikling
  • at fremme børnenes selvhjulpethed, så de føler glæde og tilfredshed ved selv at tage initiativ
  • at skabe gode rammer for at børnene udvikler sig til sociale personer, som oplever selvværd i et nært samvær med andre børn og voksne
  • at bidrage til at børnene får forståelse for sammenhænge i deres nære omgivelser og gennem ægte oplevelser og brug af alle sanser, får en god forståelse af omverdenen
  • at sikre at børnenes dagligdag indeholder en vekselvirkning mellem udfor­dringer og gentagelser, nye oplevelser og faste daglige begivenheder

Målsætningen for arbejdet med børnene opnås bedst ved at tilrettelægge en dagligdag, som tager udgangspunkt i den grup­pe børn, dagplejeren har i øjeblikket:

  • børnenes alder og formåen
  • deres individuelle behov for udfordringer, tryghed og nærhed
  • deres selvhjulpethed
  • deres familiemæssige baggrund m.v.

Disse forhold sammenholdt med de muligheder der er i dagplejehjemmet, lokalområdet samt i dagplejeren som person, er de ressourcer, som skaber en god og udviklende dagligdag for børnene.

   
Hent
Download filVelkomst pjece
 
Den Kommunale Dagpleje · Gåskærgade 26 · 6100 Haderslev, telefon 74 34 53 60 · Vest, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, telefon 74 34 11 47 · Tilgængelighedserklæring